Co je a nen absinthe Jak se pije absinthe esk absinthe Otzky a odpovdi
Absinthe "ndob" Historie absinthu Kniha Nvtv Odkazy

Otzky a odpovdi

 

Absinthe, absinth, nebo absint?
Originln nzev "absinthe" pochz z francouztiny, kam se dostal z eckho apsnthion, ppadn latinskho absinthium - pelynk, "absinth" je ponmetn nzev a "absint" je esk varianta, kter je kodifikovna v pravidlech eskho pravopisu jakoto esk spisovn nzev tohoto npoje. Kadopdn nzvem se pi vbru absintu dit nemuste.

Absint je pr velmi hok, je to tak?
Nen. Naopak. Prav absint by ml bt co nejmn nebo pokud mono by neml bt vbec hok. Hok jsou bylinn macerty, kter se na eskm trhu prodvaj pod nzvem absint, resp. absinth/e. Destilac macertu se tato hokost odstran.

m se tedy pi vbru dobrho absintu dit?
Postup je naprosto stejn, jako u kterhokoliv jinho npoje. Bu pokus/omyl, nebo se zeptte zkuench degusttor, viz odkazy. Na druhou stranu existuj minimln dv dobr rady: Kvalitn absint nen levn (pozor, i nkter bylinn macerty nejsou levn!) a pokud m na pohled zeteln umle zelenou (a svtc) barvu, tak je jasn, e byla pidna uml barviva a ta dobr absint automaticky vyluuj. Pro lep orientaci lze takt vyut pehled hodnocench absint od uivatel absinthemafie.com.

Kde v echch koupit kvalitn absint?
Nejjistj koup je zatm stle na internetu, viz sekce odkazy. V eskch supermarketech zatm dn prav absinty nejsou a v blzk dob pravdpodobn ani nebudou, take tam ani nemuste hledat. V centru Prahy lze na nkter prav absinty narazit (St. Antoine, Toulouse Lautrec nebo i Mansinthe), ale cena bv pemrtn.

Budu mt halucinace kdy vypiju absint s vysokm obsahem thujonu?
Ne. Abyste doclili efekt zpsobench thujonem, museli byste toho vypt nkolik litr. A ty vytouen efekty by nebyly halucinace, ale kee a nsledn kolaps jater a ledvin.

Ale nkte tvrd, e po thujonu haluky mli!
ijeme v dob pln marketingovch polopravd, mt a l. Rozmach eskch absint poteboval njakou pku pro dnen "volnomylenkskou" mlde a vidina ehosi, co je legln a bylo dve zakzno, protoe z toho mli v minulosti vidiny, tu byla jak drek na stbrnm podnosu. Je to ve jen marketing. Actimel jsou tak jen pouh syrovtka, ale pidejte k tomu "el casei imunitas", trochu reklamy a mte tady zzran produkt, kter vs ochrn ped vm.

Tak pro byl tedy absint na pelomu stolet zakzn?
Potek 20.stol. byl vbec pln velijak prohibice a npoj, kter se ve Francii pil natolik, e dosahoval, ba pesahoval popularity francouzskho vna, si pmo dal o zkaz, jeliko lo o vysokoprocentn alkohol, po kterm se snadno opjelo. Odprci absintu jen potebovali nco, na em by mohli zkaz postavit, take dky nedokonalm, nebo podplacenm vzkumm se dolo k zvru, e thujon (pochzejc z pelyku) je to, po em pijci pichzeli o rozum.

Ale nco absint peci zpsobovat mus! Pili jej peci umlci...
V dobch sv slvy ve Francii pili absint vichni, nejen umlci. Je pravda, e o tzv. vedlejch incch (secondaries) se nejen na internetu vedou diskuse. Ze sv zkuenosti mohu potvrdit, e se jedn o mrn jinou, "jasnj" opilost, ne jakou mete ekat teba po piv. Dal zdroje uvdj ivj sny, zven vnmn svtla atp. Jde tedy o individuln proitky, kter NEJSOU zpsobeny samotnm thujonem, ale kompletn sms bylin, jejich inky psob na kadho jinak. Take neoekvajte, e vm absint pinese "reln" halucinace, stejn tak z vs absint neudl lepho male, bsnka, nebo spisovatele.

Pro tedy absint vlastn pt?
Stejn tak bychom se mohli zeptat, pro pt pivo, vno, nebo whisky. Z m strany nejjednodu odpov: "Protoe absint chutn." Zkuste ho, kdy vm nebude chutnat, tak jej nepijte. Kdy vm naopak zachutn, mete se s nm podlit s ostatnmi a dopomoci skuten kvalitnm absintm na vslun eskho trhu!

Lze si doma udlat vlastn absint?
Pokud budete vyuvat pouze tzv. absintov sety (absinthe kits), tak ne, tmto zpsobem si doma absint neudlte. Pomoc "absintovch kit" vytvote pouze patn bylinn macert. Prav absinty se po tto maceraci mus dle destilovat, take pokud mte domc palrnu, tak teoreticky ano, mte monost si udlat vlastn absint, otzkou je, jestli na to mte zkuenosti, potebn kvalitn bylinky a dostatek odvahy.

Jak absint skladovat?
Piblin stejn jako erven vno. Urit zapomete na ledniku, nebo nedej boe mrazk! V takto chladnm prosted me absint krystalizovat a je zde i riziko, e by se tyto krystalky po "rozmraen" ji nemusely rozpustit. Sta temn prosted s pokojovou nebo chladnou teplotou.


Zpracoval Habu. 2008 - 2019
Valid XHTML 1.0 Transitional