Co je a nen absinthe Jak se pije absinthe esk absinthe Otzky a odpovdi
Absinthe "ndob" Historie absinthu Kniha Nvtv Odkazy

Absintov ndob

 

Pit absintu je rituln zleitost, nkdy pirovnateln k ritulu pit aje. Na druhou stranu dn extra zvltn nin pro pit pravho absintu ve skutenosti nepotebujete. Absint se d pipravit i v obyejn limondov sklenici, kterou mete strit pod vodovod a mrn povolit kohoutek se studenou vodou. Le nad tmto zpsobem ppravy by se ryz absintov pijci chytali za aludek, ppadn oteli v hrob.

 

Vezmeme-li v potaz alespo minimln dstojn ritul, budete potebovat pouze sklenku a konev se studenou vodou. Omezujete se tm sice o pouit cukru, ale jak ji bylo eeno, cukr nen podmnn a zle pouze na konzumentovi, zda cukru bude holdovat, i nikoliv.

 

 

Absintov skleniky

 

Pvodn absintov skleniky vypadaj takto:

Pontarlier Pontarlier II

Absintov skleniky s malm rezervorem v doln sti byly a jsou stle velmi oblben, nebo svm tvarem zajiuj co nejvhodnj mnostv absintu, kter se lije prv a do zaplnn zmnnho rezervoru. Vtinou jde o 5cl.

 

Dnes jsou na trhu i dal velmi pkn varianty absintovch skleniek:

Perigord Cordon

 

 

Lkav jsou takt tzv. absintov bongy, resp. "fajfky", by jde o modern zleitost, kter nen spojena s histori belle epoque.

 

 

Velice kompaktnm, praktickm a nenronm zpsobem je zpracovna tato sklenka s odnmatelnm malm trychtkem, do kterho se nalije voda s ledem, ppadn i cukrem, kter nsledn postupn protk (prokapv) do sklenky s absintem:

 

Podobnm, ale zrove rafinovanjm zpsobem funguje i nstroj jmnem Brouilleur, kter lze posadit na skleniky s rznm prmrem hrdla. Do trychtku se nalije ledov voda, kter kape na jazek fungujc jako mal houpaka, take voda se do skleniky vlv stdav z obou stran. Pro lep pedstavivost tu je zznam.

 

Absintov skleniky se v echch patn shnj. Nenarazil jsem na kamenn obchod, ve kterm bych si mohl "vybrat" z vcero druh. Jedin absintov sklenka, kterou jsem v echch nael, m potisk staroplzeneckho absintu. Proto bv v tomto ppad nejlep volba zadat do googlu "absinthe glasses" a nkolik prvnch odkaz Vs na nabdku absintovch skleniek jist pivede. Mohly by mezi nimi bt i strnky www.lepsinalada.cz, kde Martin ufnek nabz as od asu rzn druhy absintovch skleniek z Francie vedle vlastnch Pontarlier skleniek, kter vyrb star esk sklsk mistr. Nutno tak zmnit odkaz na Oxygenee Ltd., kde lze zakoupit repliky originlnch absintovch skleniek. Jde o velice kvalitnho dodavatele (a zrove i vrobce), na kterho je spoleh. Objednal jsem si sadu absintovch skleniek se likami, balk dorazil eskou potou (jako normln balk!) za 10 dn!


 

Absintov liky

 

Ke klasick pprav absintu s cukrem pat neoddliteln i absintov liky:

 Volba ji zvis pouze na Vs. ;-)

 

V Praze se daj absintov liky koupit takka na kadm rohu, jedinou nevhodou je opt velice slab vbr. Rozhodn neekejte vbr podobn obrzku nahoe. Budete rdi, kdy dostanete na vbr ze dvou liek. Ppadn mete vybrat na stejnm odkazu jako u absintovch skleniek.


 

Absintov fontnky

 

K dosaen co nejlepho ritulu ve spolenosti vce pijk slou prv fontnky. Dnes se vyrb celkem dostaten mnostv variant fontnek, kter mou mt 1 a 6 malch kohoutk, take sejde-li se mal skupinka absintovch pijk, je o kvalitn veer postarno. Do fontnek se nalije studen voda a dopln se dostaten mnostv ledu, aby voda zstala co nejdle ledov. Pod kohoutek se piprav sklenka s absintem (a u s absintovou likou a cukrem, nebo bez), nae se kohoutek povol na poadovan mnostv odtkajc nebo odkapvac vody a mete s kolegy v klidu polemizovat o nesmrtelnosti brouka, abstraktnm umn, nebo se jen dvat do absintov sklenky a doufat, e v drinku uvidte poletujc zelenou vlu.

 

Zskn absintov fontnky na zem ech bylo do nedvna velmi obtn, resp. nkladn. Na Vclavskm nmst v Praze lze zakoupit obyejnou kovovou fontnku (jej kvalitu jsem ml monost vyzkouet v absintovm baru Absinthe Time a nebyl jsem oslnn) za velice nepznivou cenu cca. 5000,-! Dal verzi absintov fontnky lze zakoupit od firmy Bairnsfather, ale i zde se plcnete pes kapsu. Cena 6500,- a dle kritik jde po funkn strnce o velice neastnou variantu, jeliko kohoutky nejsou dostaten vzdleny od zkladny a s nktermi sklenkami se absint pipravuje velmi obtn.

 

Ohromnou spsou jest esk firma Detesk! Je jen dalm paradoxem, e echy, kter dnes v dnm ppad nedominuj trhu s kvalitnm absintem, pat mezi nejvt exportry absintovch fontnek do zahrani. Aby toho nebylo mlo, tuto spolenost se sdlem v eleznm Brod jsem nenael j sm (...mnoho googlovn...), ale navedl m na ni americk kolega (dky Tibro! ;-). Pi hledn absintovch fontnek na internetu je velmi pravdpodobn, e naleznete vrobky prv esk firmy Detesk. Na jednom webu jsem se dokonce doetl, e nabzen fontnky jsou made in France. Absintov fontnky firmy Detesk jsou stle pouze exportn zleitost, ale mte-li o jeden exempl pesto zjem, mete kontaktovat obchodn zastoupen pro tuzemsk trh a domluvit se na nvtv, nebo dokonce odesln potou. Nabz nejen fontnky, ale i dal psluenstv. Jde o velice pjemnou spolenost, osobn jsem si dojel pro tuto verzi:

 

 

Spolhte-li se na potovn doruovatele (nebo mte cestu do Francie) a zrove se nettte shnout hloubji do kapsy, pak doporuuji velice pkn repliky absintovch fontnek z pelomu 19. a 20. stolet.

  K dosaen opt zde.


Zpracoval Habu. 2008 - 2019
Valid XHTML 1.0 Transitional