Co je a nen absinthe Jak se pije absinthe esk absinthe Otzky a odpovdi
Absinthe "ndob" Historie absinthu Kniha Nvtv Odkazy

Odkazy

esk:

Vrobci:

usy - ufnek

Likrka Cami

Detesk - Vrobce absintovch fontnek a psluenstv.

 

Prodejci:

Absinthium - Trochu symbolicky se 17.11.2014 otevel nejvt esk absintov e-shop na eskm internetu. Svm sortimentem me konkurovat i nkterm mezinrodnm portlm. Lep monost, kde na eskm internetu koupit tolik absint, zatm nen.

Lep nlada - Sekce absint na e-shopu lepsinalada.cz je v tto chvli nejlep monou volbou pro esk absintov konzumenty, kte chtj ochutnat prav esk absinty. Bohuel po novm zkonu, kter piel po tzv. metanolov afe, se z finann nenosnosti pestaly prodvat zahranin absinty, take dnes zde lze koupit pouze absinty z domc zahrdky ufnkovsk palrny.

Gastrostella

Kratochvlovci - Zde lze zakoupit francouzsk absint Absente, nejde sice o klasick destilovan absint, ale alespo mete vyzkouet, jak chutn zahranin macert/bylinn mix.

 

Diskuse:

Czech Absinthe Mafia - Diskuzn server zamen na prav absint a ve ostatn, co se kolem absintu to.

Diskusn klub na serveru Okoun

Diskusn klub na serveru Hofyland

 

Score list:

Hodnocen - tabulka absint hodnocench leny spoleenstv absinthemafia.com

 

Bary:

Protoe esk bary nalvajc prav absint rostly od roku 2010 jak houby po deti, rozhodl jsem se (v r. 2014!) upustit od popisu jednodlivch bar, jeliko nen v mch silch navtvit vechny a zrove by se tato strnka mohla nafouknout do obch rozmr. Co je na druhou stranu dobe. :) Pokud hledte msto, kde si dt prav absint, doporuuji rovnou absintovou mapu, viz ne. Nsledujc bary zde ponechvm, nebo lo o prvn esk bary, kter prav absint zaaly na potku 2. tiscilet nabzet.

Hemingway Bar - V druh polovin roku 2009 byl v Praze oteven tmatick bar inspirovan spisovatelem E. Hemingwayem. Je zamen primrn na mchan npoje, ale majitel, Ale Pta, se rozhodl do sortimentu pidat i absint, jen zmiovan spisovatel s oblibou pil. Dky znalostn zkladn absinthe-cz.com a absinthemafia.com se z baru Hemingway stalo pedn prask absintov msto! Na pelomu let 2009 a 2010 bylo mono v tomto baru objednat posledn vborn are St. Antoine, La Clandestine, Angelique, variace La Fe XS a luxusn repliky stoletch absint, Jade. Obsluha baru byla nleit prokolena, tud oekvejte profesionln pstup i pi pprav absintu, piem budete mt na vbr vyut bu vodn fontnku, nebo tvz. see-saw houpaku. Chcete-li v Praze ochutnat prav absint, Hemigway bar je ten prav lokl!

Bar Naproti - Soukrom brnnsk bar Naproti byl oteven ji v roce 2012. Z undergroundovho baru se asem vyklubalo nejlep absintov msto Brna a dnes, na konci roku 2014 si dovoluji poznamenat, e Naproti aspiruj na nejlep esk absintov bar vbec. Npojov lstek je velice dlouh, majitel pravideln navtvuj mezinrovn absintov udlosti a osobn se znaj s nktermi vrobci, take absintov znalost personlu baru Naproti je ctyhodn. Odmyslete si luxusn pozltko praskho Hemingwaye a turistickou pachu prask Absinthierie a dostanete se patrn nejbl tomu, jak vypadaly pask kavrny na pelomu 19. a 20. stolet. 15. listopadu 2014 se zda navc konala vbec prvn esk verze francouzskho festivalu Absinthiades, tzv. Nprotivn Absinthida.

Caf Jericho - Nenpadn bar, na kter bylo stejn nenpadn upozornno jednm ze len absinthemafie.com. Nedaleko zastvky metra Nrodn tda v Praze naleznete naproti kostelu sv. Michala v Jirchch kavrnu, kter je zce spjata s antikvaritem hned vedle. Pestoe prav absint je stle jet dra zleitost a Jericho je klasickou studentskou intelektulskou "nalejvrnou", objednte-li si z menu Absinth Swiss original, bude Vm pinesen prav vcarsk absint Kbler 53. Pi m posledn nvtv v prosinci 2009 byl absint donesen v klasick "pankov" sklence a kdybych si neekl o vodu, patrn bych ji k absintu nedostal, ale pesto toto msto musm hodnotit velice pozitivn. Jedn se o netmatick podnik, jeho atmosfru tvo host, co je velice pjemn, jeliko si pi popjen vimnete vtho potu zstupc intelektulnho kdla, jako jsou studenti nebo lid umlecky zamen. Popjenm absintu v takov atmosfe lze doshnout pjemnho genius loci, kter pipomene dobu slavnch impresionist z 19. stol. Vm, e servis absintu se v budoucnu jist zlep, ppadn dojde k rozen sortimentu a Praha bude mt dal msto, kde si dt dobr absint.

Absintherie - Bar oteven 26.05.2010 spolenost L'OR. Dal podnik zamen pmo na absint (hned po Absinthe Time, viz ne). Bar si zskal velkou pozornost hned ze dvou dvod: Sortimentem, ve kterm jsou jak vborn absinty (La Clandestine, Brevans, Eichelberger) tak i klasick pseudo-absinty typu King Of Spirits. Ritul pi pprav npoje je sice dodrovn (destilovan absinty jsou pipravovan s vodou a macerty jsou zapalovny), ale cel msto funguje jako spe turistick atrakce, ne jako klasick bar s atmosfrou. Druhm dvodem zjmu je samotn spolenost L'OR, je se v minulosti stavila k pravm absintm spe negativn a dnes (po esk absintov osvt) jsou prav absinty touto spolenost propagovny. V och radiklnch pznivc pravho absintu je Absintherie mstem zapovzenm. Nicmn coby zajmavost mohu nvtvu podniku samozejm doporuit, nzor se mus udlat kad sm.

Absinthe Time - Po dlouhou dobu jedin prask bar, kter se tvil, e je primrn zamen pmo na absint. Bohuel krom St. Antoine a Toulouse Lautrec tu naleznete spe absintov nhraky. Pokud se tam vydte, obsluha se Vs pkn zept, jestli chcete absint s vodou nebo s ohnm. Na ohe zapomete a podejte vodu. A Vm bude fontnka pinesena, podejte obsluhu, abyste si mohli drink pipravit sami, pi m posledn nvtv jsem byl zden, jak rychlm a drastickm zpsobem byl npoj pipraven.

 

Absintov Mapa:

Google absinthe map - Po vzoru americkho kolegy (jen se o mapu pestal starat) jsem pevzal ote a zaloil google mapu, kter by mla poskytnout zempisn pehled, kde vude narazit na kvalitn absint.


Zahranin:

Vrobc je spousta, take pejdeme rovnou na prodejce.

Prodejci:

Lion absinthe.de - zde se nemete splci! Na tchto strnkch lze koupit POUZE kvalitn absint. Jde o nmeckho prodejce, kter zbo zasl kurrn slubou, take objednvku budete mt doma za cca. 4 dny. Na druhou stranu nabz mrn nepzniv potovn min. 15.

RUEVERTE GmbH. (absinthes.com) - Pomrn nov e-shop zaloen v roce 2012 Francouzem Antoinem Gnrau. Podnik sdl v nmeckm Freiburgu. Absinthes.com si kladou za cl bt nejvtm internetovm e-shopem v Evrop, co je spojeno v velkm sortimentem, do kterho spadaj i pseudo-absinty. Kadopdn na realizan tm absinthes.com se me lovk spolehnout, mohu osobn doporuit.

Absinth-oase - Dodavatel velkho mnostv absint. Majitel shopu Uli Hosse je zrove tvrcem ady Toulouse Lautrec a ostatnch pravch absint likrky Cami. Zde tak lze zakoupit raritn Havels Alpen Absinth. Do zaveden nesmyslnch opaten po tzv. metanolov afe nabzela absinth-oade.de dodn eskou potou pro esk konzumenty. V lednu 2014 bylo ale depo v Domalicch zrueno, protoe se to majiteli zkrtka nevyplatilo.

Vert d'Absinthe - Pask kamenn a zrove internetov obchod hrdho Francouze (na jinou ne francouzskou verzi strnek mete zapomenout) jmnem Luc-Santiago Rodriguez. Vedle absint, kter lze zakoupit i v jinch obchodech, tu najdete kousky, kter jsou vyrbn na zakzku majitele obchodu, jako nap. La Dsire nebo Minette (jedny z nejlepch francouzskch absint).

1a-absinthe.com - Dal nmeck prodejce. ir spektrum vrobk. Zde naleznete i klasick "braky".

Oxygenee - Vrobce absintovho psluenstv a dodavatel francouzskho absintu.

Liqueurs de France - Anglick dodavatel kvalitnho absintu. Krom nabdky strnky tak obsahuj informan materil vetn obrzk z pednch destilrek.

Absinthe-Suisse - vcarsk absinty z dol Val de Travers.

 

Score list:

Absinth-bibel - Nmeck hodnotc tabulka.

Fee Verte list - Mezinrodn hodnocen nestar internetov absintov komunity.

Wormwood society reviews - Dal mezinrodn hodnocen svtovch absint.

 

Informan zdroje a diskusn servery:

Fee Verte

Wormwood society

Absint na anglick wikipedii

Pravda o mtu zvanm Thujon

 

Videa:

Jak se pije absint - Video s anglickm komentem (mrn vlezl francouzsk pzvuk).

Absintov info - Od historie po sprvnou vrobu souasnch absint.

Popen znmch absintovch mt.


O absinthe-cz.com psali:
- 24.09.2008 - lnek Zelen vla na dn skleniky. Strnky byly z webu eskho rozhlasu smazny - archivovno zde.

- 31.07.2009 - lnek Swiss Absinthe comes to the Czech Republic ... real Czech Absinthe goes international

- 07.10.2009 - lnek Absinthe La fe verte

- 12.11.2009 - lnek Absinthe - Kde le pravda?

- 21.4.2010 - lnky Ritul zelen vly a Absint pro zatenky. 21.8.2010 - lnek Absint a jeho trnit cesta za svtlem. (nco z vlastn zahrdky;)

- 12.08.2010 - Zelen vla vrac der.


Zpracoval Habu. 2008 - 2019
Valid XHTML 1.0 Transitional