Co je a nen absinthe Jak se pije absinthe esk absinthe Otzky a odpovdi
Absinthe "ndob" Historie absinthu Kniha Nvtv Odkazy

Jak se pije absint

Pravidlo slo 1:

Absint se nepije samotn!

Vechny prav absinty, vetn tch historickch, se vyrb s tm zmrem, e se budou pt edn s vodou. Dokonce i ty nejlep absinty se bez pidn vody patn pij. Nen divu, 70% alkoholu nebv pro nezkuen krk pranic pjemnho. To je tak dvod, pro je v echch na tento npoj nahleno kosem. Jedinm pdnm argumentem lovka, kter pije (esk) absint, resp. absinth, samotn, me bt fakt, e mu absint tmto zpsobem chutn i za pedpokladu, e ochutnal i prav absint pipraven sprvnm zpsobem.

Absint se ed (nejlpe) ledovou vodou v pomru 3:1 a 5:1, v zvislosti na chuti, nebo poteb pijka. Klasick pprava sestv z nalit malho mnostv absintu do skleniky, poloenm absintov liky s cukrem na okraje sklenky a pot velice pomalm nalvnm (nejlpe po kapkch) vody pes cukr na absintov lice. Absint se po chvilce zane zpravidla odspodu kalit, tzv. louche a na povrchu se zane tvoit tenk zelenkav vrstva, jej zmizen signalizuje pipravenost drinku. Zakalen, louche, je zpsobeno prv anzem, fenyklem a dalmi bylinkami, jeliko tyto komponenty nejsou v absintu rozpustn ve vod. Pidnm vody se takt vyvol rozkvt tchto bylin, jejich aroma a chu nejsou ped pidnm vody v absintu ptomny. Tud studen voda nejen sn slu alkoholu, ale zrove absintu dod tu sprvnou chu a barvu. Pokud jde o cukr, jeho ptomnost nen nim podmnna a jeho uit zle pouze na konzumentovi, jestli mu absint chutn vce s cukrem, nebo bez. Jet poznmka, a vs ani nenapadne pt pipraven drink na ex! Absint se pije pomalu, ba se opakovanm usrkvnm stle ochutnv.

 

Pravidlo slo 2:

Zapomete na ohe!

Na potku 90. let 20. stolet se v echch rozvj tzv. ohniv ritul, pi kterm se cukr namo do absintu, polo na liku, zapl a nsledn karamel se v absintu promch. Na jednu stranu tomuto ritulu nelze nijak kivdit, jeliko esk (pseudo)absinty by se klasickm zpsobem ppravy se studenou vodou pipravovaly naprosto zbyten, jeliko neobsahuj potebn bylinky a jsou umle zabarven. ei tud potebovali najt alternativu, kter by se dobe prodvala a ohe v kombinaci s alkoholem peci vypad tak belsky lkav! Na druhou stranu je nutno tomuto zpsobu ppravy vytknout jeho podlzavou propagaci a nsledn chybn vklad toho, e se tmto zpsobem absint pipravoval i v dob nejvt absintov slvy v 19. stolet. Dky publicit (nap. film Z Pekla, nebo lkav reklamy polonahch en) neinformovan konzumenti nabvaj dojmu, e se tmto zpsobem pipravuje i prav absint ohniv ritul u provdj dokonce i v mstnm absintovm baru v Amsterdamu! Le dreli bychom se pslov proti gustu dn diputt a jestlie vm chutn rozkvaen cukr v 70% bylinnm macertu (piem ani absintov lika nedopadne nejlpe), pak tedy peji dobrou chu...

Zaplenm cukrem se prav absint v dnm ppad nepipravuje!


Zpracoval Habu. 2008 - 2019
Valid XHTML 1.0 Transitional