Co je a nen absinthe Jak se pije absinthe esk absinthe Otzky a odpovdi
Absinthe "ndob" Historie absinthu Kniha Nvtv Odkazy

Co je a nen absint

 

Co JE absint?

Absint je bylinn prtahov destilt s vysokm procentem alkoholu od cca. 50% do 80%. Jeho zkladn surovinou je tzv. svat trojice bylin, tj. pelynk prav (Artemisia absinthium), anz (Pimpinella anisum) a fenykl obecn (Foeniculum vulgare). Bez tchto t zkladnch bylin se absint neobejde. K tmto bylinm se pidvaj dal bylinky dle uven vrobce, vtinou jde o yzop, mellisu, badyn a mnoho dalch. Vroba absintu spov nejdve v maceraci bylin v alkoholu, kter je nsledn destilovn. Vsledkem tto destilace je ir alkoholick npoj absint, kter je oznaovn jako blanche, z francouztiny bl, nebo ir. Pro dosaen zelen barvy se v destiltu dle m pelynk msk, yzop lkask, melissa a jin. Z tchto bylin se pi men uvoluje chlorofyl a npoj zskv zelenou barvu. Zelen barvy lze tak doclit umlmi barvivy, ale takto vyroben npoj ji ztrc punc prodnho produktu. Finln zelen absint se oznauje jako verte, tzn. zelen. Verte absint stm hndne prv dky chlorofylu, m neztrc na kvalit, ba prv naopak, prav absinty z 19. a potku 20. stolet jsou vysoce cenny z dvodu jedinenosti a (dle odbornk) dosud nepekonan chuti.

Co nen absint?

Pokud absint neobsahuje zmiovanou trojici pelynk, anz, fenykl a nen destilovan, nelze hovoit o absintu jako takovm. A zde se dostvme k hokmu tmatu eskch absint. Vtina eskch absint neobsahuje (nebo obsahuje ve velmi malm mnostv) pelynk, anz nebo fenykl. Proto se tyto absinty pi sprvn pprav nezabarv (viz Jak se pije absint). Dal velkou vadou eskch absint je skutenost, e esk absinty se pouze maceruj (nkdy ani to ne) a vynechv se destilace konenho macertu, proto jsou esk absinty velice hok a vtina lid tento drink pije jen aby zkusila co vydr, ze zvdavosti, z donucen druhch, nebo dky velice vlezl a mnohdy pesvdiv obchodn propagand. O pidanch barvivech se neteba ani zmiovat, sta, e prav absintov degusttoi se na tyto fosforov alkoholick npoje dvaj jako na stn vodu, v horm ppad dezinfekn ppravek na myt odpadu. Jedinm pozitivnm argumentem me bt skutenost, e macerovan absinte, nebo spe alkohol v nm se maceroval pelynk (Artemisia absinthium), tu skuten byl dlouho ped prvnm absintem, jen je nyn dky 19. stol. veobecn znm. lo ale spe pouze o lk a rozhodn nelo o npoj, kter lovk mohl dopt v kdejak krm.

et vrobci absintu se pi propagaci svch vrobk duuj tm, e postupovali dle originlnch receptur, take z reklam se lze bez sprvnch znalost domnvat, e to, co lze koupit na kadm praskm rohu, je velice podobn tomu, co pili Van Gogh, Toulouse Lautrec, Picaso a spousta dalch na pelomu 19. a 20. stolet. Tito vrobci, a u vce i mn vdom, LOU!

Absint, macert a likr

Na eskm trhu stle jet dominuj likry a macerty, kter se dky neuzkonn prvn definici absintu v EU mou prodvat pod nzvem absint (absinth/absinthe) ani by se skutenm absintem z pelomu 19. a 20. stolet mly cokoliv spolenho. Dky jednomu vrobci pravho eskho absintu tu (se svolenm autora a vlastnm pidnm pklad z esk zahrdky ; ) mme popis vech t produkt, z nich lze absintem nazvat pouze jeden.

Likry (vtina czechsint):
- na etiket je uvedeno nco jako lh, cukr, bylinn aroma, prodn identick aroma, EXXX.
- vroba: do mchaky nalejete surov prmyslov lh, pilejete aromata, cukern roztok, pisypete barvtko. Pokud mte 1000l mchaku, tak za 15 minut pipravte 1000l crapsintu a mete okamit lahvovat. Nklady nulanulanic, vdlek monstrzn, vsledek nepiteln.
Pklady: Hills absinth, Fruko Schultz, Absinth Staroren, Absinthium 1792.

Macert:
- na etiket najdete nco jako lh, byliny
- vroba: do maceranho kotle dte prmyslov lh, nasypete zkladn byliny a macerujete. Po urit dob "zcedte" byliny a vsledn macert pefiltrujete. Do lahv mete podle poctivosti vrobce stet po tech dnech. Nklady jsou vy, msto aromat macerujete dra byliny (i kdy jsou to teba jen ti druhy). Filtrace bv dkladnj (nkdo pouv mrazc filtraci), vdlek slun. Vsledek je hok, poctiv udlan macert je ale velice piteln, pokud louchuje, tak okamit a divoce. Jedin, co vad, je nzev absint. Macerty bvaj "slavn" tm, e vrobci na dn lhve nechvaj hrstku maceranch bylin (vtinou pelynk a koriandr). Macerac ale z bylin nedostanete tolik extraktu jako pi destilaci!
Pklady: L'OR 35, King Of Spirits a King Of Spirits GOLD, Bairnsfather Bitter, Reality Absinth.

Destilt:
- na etiket najdete "prtahov destilt z bylin"
- vroba (verte): do maceranho kotle dte podle typu vslednho absintu bu obiln lh nebo vnovici, nasypete macerovac byliny a macerujete po X dn. Vsledn macert destilujete. Do takto vzniklho destiltu dte barvc byliny. Zcedte byliny, zfiltrujete a ulote do sklepa na staen. Kad destilt se mus po destilaci vydchat, nen mon ho okamit stet do lahv. Nklady obrovsk, dvakrt macerujete byliny ze kterch nikdy nedostanete veker alkohol nazpt, dlouho destilujete a pichzte tak o dal lh, nehled na nklady na destilac (X hodin destilujete X litr). Dal nklady jsou ve skladovn, tj. ndre a nutnost ekat ne hotov vrobek prodte. Vsledek je lahodn, nehok a louche nastupuje pomalu a po vlnch (anzov macert louchuje po prvn kapce vody a zakaluje moc do tmava).
Pklady: St. Antoine, Toulouse Lautrec, Sinopale, L ' Exceptionnel

Pklady eskch macert a likr, kter se za absint pouze vydvaj:

Pokud jste zakoupili nkter z tchto produkt, vzte, e jste nekoupili absint, ale bylinn macert nebo likr s nzvem absint/h/e, kter se dky chytr obchodn propagaci (spolu s chimrou jmnem Thujon) dr na eskm trhu. Pro skuten esk absint kliknte zde.


Zpracoval Habu. 2008 - 2019
Valid XHTML 1.0 Transitional