Absinthe recenze


Hodnotící systém absinthů pro uživatele diskuzního serveru absinthemafia.com

Vítejte v hodnotícím systému absinthové recenze.

V tomto dotazníku se hodnotí následující vlastnosti hodnoceného absinthu:

- Barva
- Louche (zakalení)
- Aroma
- Hutnost
- Chuť
- Celkové hodnocení

Po vyplnění a odeslání obdrží administrátoři oznamovací e-mail s výsledky, které budou uvěřejněny hned jak budou mít administrátoři čas. ;)There are 13 questions in this survey.
  A Note On Privacy
This survey is anonymous.
The record kept of your survey responses does not contain any identifying information about you unless a specific question in the survey has asked for this. If you have responded to a survey that used an identifying token to allow you to access the survey, you can rest assured that the identifying token is not kept with your responses. It is managed in a separate database, and will only be updated to indicate that you have (or haven't) completed this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses in this survey.