Co je a nen absinthe Jak se pije absinthe esk absinthe Otzky a odpovdi
Absinthe "ndob" Historie absinthu Kniha Nvtv Odkazy

Úvod

Vítejte na stránkách o jedinečném, mnohými zavrhovaném, nepochopeném, ale hlavnì vynikajícím alkoholickém nápoji jménem absint.

Podnìtem pro vytvoøení tìchto stránek bylo zjištìní, jak velká neinformovanost ohlednì absintu vládne v Èeském kraji, paradoxnì v zemi, kde absint nebyl nikdy zakázán.

Budu se zde snažit osvìtlit, jak to s tím absintem vlastnì je. Co je pravý absint a proè vìtšina Èechù považuje absint mylnì za nepitelnou zelenou bøeèku.

Vstupte dále a na zdraví...


Zpracoval Habu. 2008 - 2019
Valid XHTML 1.0 Transitional